Об’єкт страхування — Оферта ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng

Об’єкт страхування — Оферта

ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ (object of insurance) — конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя і здоров’я тощо), якому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком або іншою страховою подією.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ (compulsory insurance) — форма страхування, що грунтується на принципах обов’язковості як для страхувальника, так і для страховика. О. с. має велику перевагу перед добровільним страхуванням у тому, що дозволяє різко знизити тарифи і здешевити страхові послуги. Водночас йому притаманні й недоліки, які полягають у тому, що О. с. не враховує фінансових можливостей кожного страхувальника, особливостей об’єктів страхування і страхових ризиків. Обсяг відповідальності страховика при О. с., як правило, значно нижча за реальну вартість майна.

Законодавством України передбачено здійснення О. с. з 27 видів, у тому числі страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень у державних сільськогосподарських підприємствах. Більшість видів О. с. становить страхування окремих категорій громадян: народних депутатів України, працівників силових структур, податкової, митної, ветеринарної служби, пасажирів та ін., цивільної відповідальності власників транспортних засобів, урожаю сільськогосподарських культур у державних підприємствах тощо.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПАСАЖИРІВ (compulsory passengers insurance) — здійснюється від нещасного випадку в дорозі і поширюється на пасажирів морського, річкового, повітряного, залізничного та автобусного транспорту. Страхова премія входить у вартість квитка.

ОКЛАДНЕ СТРАХУВАННЯ (salary sacrifice scheme) — форма майнового страхування, що широко застосовувалася в колишньому СРСР. Її головна особливість полягала у визначенні абсолютних норм забезпечення (у рублях на об’єкт). За ними і діючими ставками обчислювалася сума обов’язкового платежу–окладу.

ОПЦІОН (option) — право продавати і купувати акції за визначеною ціною.

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ (personal insurance) — галузь страхування, в якій об’єктом страхових відносин є життя, здоров’я і працездатність людини. О. c., спрямоване на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на нагромадження ними коштів для підвищення рівня свого фінансового благополуччя.

ОФЕРЕНТ (offeror) — особа, що подає оферту.

ОФЕРТА (offer) — пропозиція певній особі укласти угоду з урахуванням викладених умов. Може мати письмову або усну форму. О. вважається прийнятою після її акцепту.

  головна   контакти   про сайт