Оголошення про проведення конкурсу ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Про компанію
Наші ліцензії
Фінансові показники
Наш персонал
Наші клієнти
Наші партнери

Оголошення про проведення конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ


ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс» оголошує про проведення конкурсу з обрання суб'єкта аудиторської діяльності.
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту річної фінансової звітності за 2020 рік».
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VIII, а також умовам конкурсу.


Умови та порядок проведення конкурсу:

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
4) пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості мають чинне свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

1) підтвердження річної фінансової звітності за 2020 р. з метою подання до НБУ (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);

2) підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика за 2020 р. (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);

3) підтвердження Звіту про корпоративне управління за 2020 р. з метою надання до ДКЦПФР (звітність емітента).

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

– не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

- не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.
– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:


  - Коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

  - Копія свідоцтва/витягу з ЄДР;

  - Для ТОВ витяг з документу про повноваження директора;

  - Наявність, передбачених законодавством України, ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

  - Перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;

  - Результат зовнішньої перевірки системи контролю якості (дата проходження)

  - Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

  - Будь-яку іншу інформація, яка може бути корисною.


Дата початку проведення конкурсу26 січня 2021 року.

Строк подачі документівдо 08 лютого 2021 року включно.

Документи прохання надсилати електронною поштою на e-mail: larisa.chyrva@stroypolicy.com
Контактні особи: – Головний бухгалтер Чирва Лариса Анатоліївна, тел. +38 067 258 08 66
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна для перегляду на сайті www.stroypolicy.com у Розділі «Про Стройполіс».

Надання додаткової документації, що розкриває інформацію про діяльність ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті на Тендерному комітеті ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс».

Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 12 лютого 2021 року.

  головна   контакти   про сайт