Шедула — Шомаж

Головна Довідник

http://stroypolicy.com/page/7vjelg


ШЕДУЛА (schedule) — основний розділ полісу страхування повітряних суден. Ш. містить інформацію про учасників договору страхування, експлуатантів, вигодонабувачів, екіпажі і повітряні судна, що приймаються на страхування, страхові суми, франшизи, терміни страхування тощо. Іноді як шедула може використовуватись складена за стандартною формою заява страхувальника.

ШКОДА (damage) — наслідок порушення прав, що охороняються законом, та інтересів суб’єктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян). Ш. може бути майновою або моральною. Майнова Ш. — це наслідок правопорушень, що мають вартісну форму. Ш. моральна — це моральні та фізичні страждання, спричинені правопорушенням. Вона не може бути виражена у грошовій формі.

ШОМАЖ (shomage) — страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, зумовлених тимчасовою зупинкою виробництва внаслідок настання страхового випадку, наприклад повені, пожежі, осідання ґрунту.


ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, к. 509
Тел. (050) 100-9248, e-mail