При пошкодженні автомобіля стихійним природним лихом

Головна Страховий випадок Наземний транспорт

http://stroypolicy.com/page/7qef4e6


Повідомити в територіальний підрозділ органів міліції та у місцеві комунальні служби про подію для документального оформлення пошкоджень, отриманих транспортним засобом


Повідомити негайно ПрАТ «Страхове товариство „СТРОЙПОЛІС“» про подію за тел. (050)100 9248, при цьому назвати:
— прізвище, імя та по-батькові (чи повне найменування юридичної особи) Страхувальника,
— номер договору страхування,
— марку/ модель транспортного засобу,
— державний реєстраційний номер транспортного засобу,
— час, місце і обставини події.

Протягом 2-х днів надати в страхову компанію повідомлення про про настання події, що має ознаки страхової

Погодити з представником ПрАТ «СТ „Стройполіс“» місце і час огляду транспортного засобу і свої подальші дії
У випадку пошкодження вашого транспортного засобу в результаті стихійного природного лиха, після проведення першочергових заходів для одержання страхового відшкодування вам необхідно надати до відділу врегулювання збитків наступні документи:

ДЛЯ СТРАХУВАЛЬНИКА — ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
— Повідомлення про подію, що має ознаки страхової.
— Заяву про виплату страхового відшкодування.
— Оригінал довідки компетентного державного органу, що підтверджує факт стихійного лиха у визначений час у визначеному місці.
— Копію свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.
— Копію посвідчення водія.
— Копію довіреності або подорожнього листа, що засвідчують право керування відповідним транспортним засобом (у випадку якщо транспортним засобом керувала особа, що не є власником транспортного засобу).
— Копію трудового договору, наказу по підприємству або оригінал витягу з наказу про призначення водія.
— Пояснення водія Страхувальника.
— Документ, що підтверджує факт і вартість наданих послуг з евакуації транспортного засобу (якщо евакуація була проведена).
— Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

ДЛЯ СТРАХУВАЛЬНИКА — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
— Повідомлення про подію, що має ознаки страхової.
— Заяву про виплату страхового відшкодування.
— Оригінал довідки компетентного державного органу, що підтверджує факт стихійного лиха у визначений час у визначеному місці.
— Копію посвідчення водія.
— Копію довіреності, що засвідчують право керування відповідним транспортним засобом (у випадку якщо транспортним засобом керувала особа, що не є власником транспортного засобу).
— Документ, що підтверджує факт і вартість наданих послуг з евакуації транспортного засобу (якщо евакуація була проведена).
— Копію паспорта Страхувальника або Вигодонабувача.
— Копію ідентифікаційного номеру, наданого Страхувальнику чи Вигодонабувачеві.

При особистому зверненні Заявника
співробітник ПрАТ «СТ „Стройполіс“» надасть консультаційну допомогу при складанні Повідомлення про настання події, що має ознаки страхової та на прохання останнього ознайомить з відповідними нормативно-правовими актами та порядком обчислення суми страхового відшкодування.

Страхувальник може бути упевнений
в обґрунтованому і прозорому розрахунку суми страхового відшкодування — за письмового звернення Страхувальника (Вигодонабувача) до ПрАТ «СТ „Стройполіс“» останньому буде надано копію Страхового акту, у якому зазначена точна сума страхового відшкодування та відображений повний її розрахунок. Копія Страхового акту за бажанням Страхувальника може бути вручена йому особисто при зверненні до офісу ПрАТ «СТ „Стройполіс“», або направлена поштою.


ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, к. 509
Тел. (050) 100-9248, e-mail