Довідник ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng

Довідник страхових термінів

» Абандон — Аутсайдер

» Баратрія — Брутто-ставка

» Валове утримання — Відшкодування страхове

» Гарантія страхова — Гудвілл

» Декларація страхова — Додаткова премія

» Експертна рада з питань страхування — Ексцедентне Перестрахування

» Закон про страхування — Змішане страхування життя

» Каф — Кумуляція

» Ліга страхових організацій України — Локалізація

» Майнове страхування — Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)

» Навантаження — Нотис

» Об’єкт страхування — Оферта

» Пенсія — Пропорційне перестрахування

» Регрес — Ріторно

» Самострахування — Сюрвейєр

» Таблиця смертності — Третя сторона

» Утримання власне

» Хеджування, холдинг

» Ф’ючерсний контракт — Функції страхування

» Чартер — Чистий коносамент

» Шедула — Шомаж

» Юридичні витрати — Юрисдикція

» Цедент — Цесія
Загальні збори акціонерів

Звіт керівництва за 2018 рік

Примітки до річної звітності за 2018 рік

Звіт незалежного аудитора за 2018 р.

Фінансова звітність за 2018 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Чергові Загальні збори акціонерів

Оголошення про проведення конкурсу з обрання суб’єкта аудиторської діяльності

  головна   контакти   про сайт